15:51:57 28-09-2022
Home Research Nội San Năm 2007 Số 4 - 2007 ThS. Dương Thị Ngọc Liên: Nhượng quyền thương mại (Franchise) – mô hình kinh doanh mới ở Việt Nam
Details for ThS. Dương Thị Ngọc Liên: Nhượng quyền thương mại (Franchise) – mô hình kinh doanh mới ở Việt Nam
PropertyValue
NameThS. Dương Thị Ngọc Liên: Nhượng quyền thương mại (Franchise) – mô hình kinh doanh mới ở Việt Nam
Description
Filename5-Lien.pdf
Filesize59.85 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmincmard2
Created On: 07/05/2010 08:33
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits34275 Hits
Last updated on 07/05/2010 08:33
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News