23:03:42 29-10-2020
Home Research Nội San Năm 2008 Số 1 - 2008 PGS. TS. Vũ Trọng Khải: Logic của việc xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp nông t
Details for PGS. TS. Vũ Trọng Khải: Logic của việc xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp nông t
PropertyValue
NamePGS. TS. Vũ Trọng Khải: Logic của việc xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp nông t
Description
Filename2-Khai.pdf
Filesize61.59 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmincmard2
Created On: 06/28/2010 14:58
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits24467 Hits
Last updated on 06/28/2010 14:59
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News