06:00:05 05-12-2022
Trang chủ Hoạt động

Hoạt động

Thông báo về việc Lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng kính mời các tổ chức, đơn vị có năng lực, chức năng theo quy định của pháp luật tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Vui lòng tải file nội dung thông tin thông báo tại đây.
 

Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thống báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 đến các ứng viên có nhu cầu v...

Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thống báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 đến các ứng viên có nhu cầu v...

Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thống báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 đến các ứng viên có nhu cầu v...

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sao;  Vui lòng tải file ...

Tập huấn nâng cao năng lực về xúc tiến đầu tư cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Tập huấn nâng cao năng lực về xúc tiến đầu tư cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022, Trường Cán bộ Quản lý NN và PTNT II tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao năng lực về xúc tiến đầu tư cho cán bộ làm cô...

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo thông tin kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá;  vui long tải file về tại...

Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD): phương pháp mới tại Việt Nam, đã được nhiều quốc gia áp dụng

Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD): phương pháp mới tại Việt Nam, đã được nhiều quốc gia áp dụng

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II sau nhiều năm áp dụng phương pháp ABCD vào giảng dây và tư vấn áp dụng tại nhiều địa phương. Trường II đã...

Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K49

Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K49

Tháng 3/202 1 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K49 cho 68 học viên là cán ...

Trang 1 của 5

Tin mới nhất