02:35:48 24-09-2020

Party

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ HTX nông nghiệp của trường cán bộ quản lý nông nghiệp & PTNT II

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ HTX nông nghiệp của trường cán bộ quản lý nông nghiệp & PTNT II

Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý hợp tác xã (HTX) nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp & PTNTII đã xác định kể từ khi mới thành lập (1982). Từ đó đến nay, hàng năm Trường đã tổ chức nhiều khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho hàng ngàn học viên đến từ các HTX thuộc khu vực phía Nam.

Trong vòng 3 năm từ 2008-2010, Trường đã tổ chức thành công 157 lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX với 6.724 học viên ở nhiều vị trí khác nhau như: Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kiểm soát viên, cán bộ kinh doanh, cán bộ cung ứng, kế toán, thống kê…Riêng trong 6 tháng đầu năm 2011, Trường đã triển khai 13 lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý HTX với tổng số học viên là 422 người.

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được thiết kế linh hoạt theo yêu cầu của từng địa phương, bao gồm nhiều nội dung được liên tục cập nhật cho phù hợp với yêu cầu đổi mới quản lý HTX như:

-       Quản trị marketing trong HTX nông nghiệp

-       Phát hiện cơ hội kinh doanh

-       Lập kế hoạch kinh doanh trong HTX

-       Quản lý và phát triển các hoạt động sản xuất, dịch vụ

-       Quản lý tài chính HTX

-       Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế

-       Sản xuất nông nghiệp theo GAP

-       Kế toán thực hành trong HTX nông nghiệp

-       Tổ chức công tác thống kê trong HTX

-       Kỹ năng mềm và phát triển  HTX bền vững

-       Kỹ thuật kiểm tra các nghiệp vụ kế toán, tài chính

-       Kiểm tra tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế

-       Kỹ năng giải quyết các khiếu nại của xã viên

-       Lập dự án để vay vốn tín dụng nông thôn

-       Tổ chức dịch vụ tín dụng nội bộ

-       Thẩm định dự án đầu tư

Trường không chỉ chú trọng phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo chiều rộng với việc triển khai các chương trình mới mà còn quan tâm phát triển theo chiều sâu của từng chương trình thông qua hoạt động khảo sát thực tế, tư vấn và hoạt động nghiên cứu khoa học đối với các HTX, với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức trong và ngoài nước như: SOCODEVI, Liên minh HTX các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phía Nam. Kết quả các đề tài đã và đang thực hiện “Những yếu tố thành công cốt lõi của các HTX nông nghiệp ở Nam bộ”; “Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ quản lý HTX nông nghiệp ở Nam bộ” được ứng dụng vào các chương trình đào tạo bồi dưỡng. Thông qua hoạt động khảo sát và tư vấn, các giảng viên đã thực hiện hoạt động đào tạo tại chỗ cho các HTX, đồng thời bổ sung kiến thức thực tế vào bài giảng.

Các chương trình bồi dưỡng của Trường luôn nhận được kết quả đánh giá cao từ phía học viên cũng như từ lãnh đạo của các địa phương. Với sự nỗ lực trong hoạt động cải tiến phương pháp lẫn nội dung giảng dạy, các chương trình bồi dưỡng nói trên đã giúp các HTX đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức quản lý vững vàng, kỹ năng nghiệp vụ thành thạo và thái độ tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể nói riêng và phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam nói chung./.

 

Học và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Học và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ khối Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2011, Đảng uỷ Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II và Đảng...

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT IINgày 20/7/2011, tại Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II, ông Vũ Trọng Hà, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Nông nghiệ...

Giới thiệu chuyến đi nghiên cứu thực tế tại Thái Lan

Giới thiệu chuyến đi nghiên cứu thực tế tại Thái Lan

TS. Bảo Trung và ThS.Nguyễn Công Bình

Để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ với đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách liên kết sản ...

Page 5 of 5

Latest News