02:54:17 24-09-2020

Party

Lễ công bố Quyết định thành lập Khoa Tài chính - Kế toán và bổ nhiệm nhân sự của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II

Lễ công bố Quyết định thành lập Khoa Tài chính - Kế toán và bổ nhiệm nhân sự của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II

 


 

Thực hiện định hướng xây dựng Học viện quản lý phát triển, ngày 25 tháng 5 năm 2012 Bộ đã ban hành QĐ 1175/QĐ-BNN-TCCB quy định cơ cấu tổ chức của Trường trong đó có khoa Tài chính, Kế toán và đổi tên khoa quản trị doanh nghiệp thành khoa quản trị kinh doanh.

Để các tổ chức mới đi vào hoạt động, ngày 12 tháng 6 năm 2012 Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II đã ký quyết định thành lập khoa Tài chính, Kế toán và quyết định đổi tên khoa Quản trị doanh nghiệp thành khoa Quản trị kinh doanh trực thuộc Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II. Sáng ngày 18/6/2012 Trường đã  tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập tổ chức, Quyết định bổ nhiệm và điều động cán bộ nhằm kiện toàn tổ chức.

Tại buổi lễ, NGƯT – TS. Nguyễn Thắng Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy nhà trường đã trao quyết định cho các trưởng khoa được bổ nhiệm và các giảng viên được điều động về các khoa:

1. Quyết định số 100/QĐ-TCBQLNN II về Thành lập khoa Tài chính, Kế toán trực thuộc trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II.

2. Quyết định số 101/QĐ-TCBQLNN II về đổi tên khoa Quản trị doanh nghiệp thành khoa Quản trị kinh doanh.

3. Quyết định 102/QĐ-TCBQLNN II điều động TS. Nguyễn Thị Xuân Lan trưởng khoa Quản trị doanh nghiệp sang giữ chức trưởng khoa Tài chính, Kế toán.

4. Quyết định số 104/QĐ-TCBQLNN II bổ nhiệm TS. Nguyễn Thế Phong phó Trưởng khoa quản trị doanh nghiệp giữ chức Trưởng khoa quản trị kinh doanh.

5. Quyết định số 103, 105, 106, 107/QĐ-TCBQLNN II, điều động ThS. Lê Hương Thủy, ThS. Vũ Thị Bích Quỳnh, ThS. Bùi Khánh Vân, ThS. Phạm Thị Phương Loan từ khoa Quản trị doanh nghiệp sang khoa Tài chính, Kế toán.

 

Bế giảng Lớp BD kiến thức QLNN chương trình CVC

Sáng ngày 08 tháng 6 năm 2012,  TS. Đinh Công Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II đã tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng...

Phân công Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản trị

Ngày 01 tháng 11 năm 2011, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II đã tổ chức công bố quyết định của Hiệu trưởng phân công ông Phùng Mạnh Hà – Ph...

Bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II

Bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II

 
Ngày 28 tháng 10 năm 2011,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức công bố quyết định tái bổ nhiệm ông Đinh Công Tiến tiếp tục giữ chức Ph...

Hội thảo “Xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản giữa nông dân và các thành phần kinh tế khác”

Hội thảo “Xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản giữa nông dân và các thành phần kinh tế khác”

Ngày 17/9/2011, tại Văn phòng Cơ quan phía Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn phối hợp với Dự án...

Page 4 of 5

Latest News