20:26:49 21-10-2020
Home Dictionary L Lực lượng bán hàng

Lực lượng bán hàng

E-mail Print PDF
Lực lượng bán hành là cầu nối cơ bản nhất giữa Công ty và thị trường. Lực lượng bán hàng được chia làm ba loại : lực lượng của Công ty, đại lý có hợp đồng và lực lượng hỗn hợp.
* Lực lượng bán hàng của Công ty : Lực lượng bán hàng của một Công ty bao gồm tất cả những nhân viên có trách nhiệm trực tiếp đến hoạt động bán hàng. Lực lượng này lại có thể chia thành hai loại : Bên trong và bên ngoài.
+ Lực lượng bán hàng bên trong (tại chỗ) : Hầu hết, lực lượng bán hàng bên trong thường tập trung ở một cơ quan, ở văn phòng và liên hệ với khách hàng chủ yếu thông qua điện thoại, lượng bán hàng này có thể được dùng như lực lượng chính yếu của Công ty, là lực lượng hỗ trợ cho lực lượng bán hàng hoạt động bên ngoài Công ty.
+ Lực lượng bán hàng bên ngoài Công ty : Lực lượng bán hàng bên ngoài Công ty thông thường được trải ra theo vùng địa lý..
* Đại lý có hợp đồng : Loại đại lý theo hợp đồng phổ biến nhất là đại diện nhà sản xuất..
* Lực lượng bán hàng hỗn hợp : Công ty có thể sử dụng nhiều lực lượng bán hàng để chiếm lĩnh thị trường. Công ty có thể sử dụng hỗn hợp lực lượng bán hàng của Công ty và mạng lưới đại lý để xâm nhập nhiều loại thị trường khác nhau.
 

Latest News