02:28:29 24-09-2020
Home Dictionary L Lãi suất danh nghĩa

Lãi suất danh nghĩa

E-mail Print PDF
Lãi suất danh nghĩa (Nominal interest rate) là lãi suất thỏa thuận giữa người cho vay và người đi vay, dùng để tính số tiền lãi mà người đi vay phải trả cho người cho vay, để được sử dụng tiền vay trong một thời gian nhất định.
 

Latest News