01:17:36 24-09-2020
Home Dictionary L Lãi suất tái cấp vốn

Lãi suất tái cấp vốn

E-mail Print PDF

Lãi suất tái cấp vốn (supplying capital interest rate) là lãi suất mà ở đó ngân hàng trung ương áp dụng cho các nghiệp vụ tái cấp vốn cho ngân hàng thương mại. Ở Việt Nam, ngân hàng nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại qua các hình thức: cho vay lại theo hồ sơ tín dụng, chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác, cho vay lại dưới hình thức cầm cố các giấy tờ có giá ngắn hạn.

 

Latest News