01:41:16 24-09-2020
Home Dictionary L Lãi suất trần

Lãi suất trần

E-mail Print PDF

Lãi suất trần (Interest rate ceiling) là mức lãi suất cao nhất một tổ chức tài chính áp dụng để thu hút tiền gửi vào tổ chức của mình, tức mức lãi suất trần huy động;  hoặc mức cao nhất mà tổ chức áp dụng đối với các khoản vay nợ của người đi vay, tức lãi suất trần cho vay.

Ở Việt Nam, chính phủ quy định mức lãi suất trần huy động. Còn lãi suất cho trần cho vay, theo Bộ luật Dân sự 2005 (tại khoản 1, điều 476) quy định: “Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do NHNN công bố đối với loại cho vay tương ứng”.
 

Latest News