02:40:02 24-09-2020
Home Dictionary L Lợi nhuận biên tế

Lợi nhuận biên tế

E-mail Print PDF
Lợi nhuận biên tế (profit margin), còn gọi biên lợi nhuận là chỉ tiêu được tính toán bằng cách lấy lãi ròng chia cho doanh thu. Chỉ số này cho biết mỗi đồng doanh thu thu về tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Biên lợi nhuận là một chỉ số rất hữu ích khi tiến hành so sánh các doanh nghiệp trong cùng một ngành. Doanh nghiệp nào có biên lợi nhuận cao hơn chứng tỏ doanh nghiệp đó có lãi hơn và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn so với đối thủ cạnh tranh. Biên lợi nhuận thường được biểu hiện bằng con số phần trăm(%), ví dụ nếu biên lợi nhuận là 20% tức là một công ty sẽ tạo ra được 0,2 đồng lãi trên mỗi đồng doanh thu. Một doanh nghiệp có thể có doanh thu tăng nhưng biên lợi nhuận không tăng, nếu kiểm soát chi phí không tốt, làm cho tốc độ tăng chi phí cao hơn so với doanh thu. Vì vậy, các doanh nghiệp cần kiểm soát tốt chi phí của mình. Giả định một doanh nghiệp có doanh thu là 100 tỷ đồng, lãi ròng là 10 tỷ đồng, thì biên lợi nhuận là 10%. Nếu trong năm tiếp theo doanh số tăng lên 200 tỷ đồng, lãi ròng tăng lên 15 tỷ đồng, biên lợi nhuận sẽ chỉ còn 7,5%. Như vậy khi một doanh nghiệp tăng doanh thu thì đồng thời cũng phải tìm cách làm tăng biên lợi nhuận theo tỉ lệ tương ứng.
 

Latest News