01:43:42 24-09-2020
Home Dictionary L Lá chắn thuế

Lá chắn thuế

E-mail Print PDF

Lá chắn thuế (tax shield) là một thuật ngữ kinh tế nói về việc giảm lượng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước bằng cách giảm thu nhập chịu thuế. Nói cách khác,  trước khi có lá chắn thuế, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp được thu từ doanh nghiệp là nhiều hơn so với khi doanh nghiệp có lá chắn thuế. Lá chắn thuế làm giảm khoản chi trả thuế cho nhà nước và làm gia tăng tài sản cho cổ đông và các chủ nợ.

Ví dụ: Một doanh nghiệp đầu tư vào một dự án với tổng số vốn là 400 triệu đồng. Thu nhập trước thuế và lãi vay là 100 triệu đồng. Với thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 28%, ta thấy:

+ Trường hợp doanh nghiệp không vay tiền để đầu tư mà chỉ sử dụng nguồn vốn nội tại của mình: Thu nhập chịu thuế là 100 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 28 triệu đồng.

+ Trường hợp doanh nghiệp đi vay 400 triệu đồng để đầu tư, với lãi suất tiền vay là 10%: do lãi tiền vay là 40 triệu nên thu nhập chịu thuế là 60 triệu đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bây giờ chỉ còn 16,8 triệu đồng. Lá chắn thuế trong trường hợp này có giá trị là : 400 trđ x 10% x 28% = 11,2 trđ.
 
 

Latest News