01:49:31 24-09-2020
Home Dictionary L Lý tưởng

Lý tưởng

E-mail Print PDF

Một số quan niệm phổ biến trên giác độ tâm lý:

- Lý tưởng là những dự phóng về tương lai tốt đẹp có trong mỗi cá nhân. Lý tưởng là mục tiêu cao cả, mẫu mực, hoàn chỉnh mà con người hướng đến.

- Lý tưởng là biểu hiện  của xu hướng về mặt niềm tin và thái độ của con người khi thực hiện hành động, là hệ thống quan điểm của con người với hiện thực khách quan.

- Lý tưởng là mục tiêu cao đẹp, là hành vi mẫu mực tương đối hoàn chỉnh phù hợp với giá trị xã hội và có sức lôi cuốn toàn bộ cuộc sống của con người vươn tới.

Vai trò của lý tưởng:

Lý tưởng là động cơ đặc biệt chủ yếu nhất, cơ bản nhất của cá nhân. Động cơ mang tính xã hội và đạo đức cao nhất. Lý tưởng xác định mục tiêu, dự định và kế hoạch cho tương lai. Lý tưởng tạo ra nguồn năng lượng lớn lao cho hoạt động tích cực của xã hội, con người không ngừng phấn đấu vươn tới. Lý tưởng điều khiển, điều chỉnh sự phát triển của các nhân cách trong xã hội.

Đặc điểm của lý tưởng: Lý tưởng là biểu hiện của nhận thức sâu sắc. Chỉ có nhận thức sâu sắc mới có được lý tưởng. Khi có lý tưởng càng rõ thì trong tư tưởng tình cảm càng mãnh liệt. Lý tưởng là động cơ – động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy hành động của con người. Lý tưởng vừa mang tính hiện thực, vừa mang tính lãng mạn.

Tóm lại: Lý tưởng quyết định thái độ của con người với hiện thực và quyết định phẩm chất của nhân cách.

 

Latest News