01:02:40 24-09-2020
Home Dictionary L Logistics bên thứ ba

Logistics bên thứ ba

E-mail Print PDF
Logistics bên thứ ba (Third party logistics) là người thay mặt chủ hàng tổ chức thực hiện và quản lí các dịch vụ logistics cho từng bộ phận chức năng.
 

Latest News