02:19:14 24-09-2020
Home Dictionary L Logistics bên thứ hai

Logistics bên thứ hai

E-mail Print PDF
Logistics bên thứ hai (Second party logistics) là hoạt động logistics do người cung cấp dịch vụ logistics cho một hoạt động đơn lẻ trong chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu của chủ hàng.
 

Latest News