01:54:59 24-09-2020
Home Dictionary L Logistics bên thứ nhất

Logistics bên thứ nhất

E-mail Print PDF
Logistics bên thứ nhất (First party logistics) là hoạt động logistics do người chủ sở hữu sản phẩm/hàng hoá tự mình tổ chức và thực hiện để đáp ứng nhu cầu của bản thân doanh nghiệp.
 

Latest News