03:18:19 24-09-2020
Home Dictionary L Logistics dịch vụ

Logistics dịch vụ

E-mail Print PDF
Logistics dịch vụ (Service logistics) bao gồm các hoạt động thu nhận, lập chương trình, và quản trị các điều kiện cơ sở vật chất/ tài sản, con người, và vật liệu nhằm hỗ trợ và duy trì cho các quá trình dịch vụ hoặc các hoạt động kinh doanh dịch vụ.
 

Latest News