08:39:43 26-06-2022
Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Hội thảo CMARD2 nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

CMARD2 nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Email In PDF.
Vào trung tuần tháng 4/2010, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II đã nghiệm thu đề tài cấp cơ sở do ThS. Khúc Hoàng Giang làm chủ nhiệm, với đề tài: "Thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm: thực trạng và giải pháp", đề tài được đánh giá đạt loại Khá.
 

Tin mới nhất