13:03:41 29-09-2023
Trang chủ Hỏi đáp Quản trị Khoa khuyến nông và PTNT có những chương trình đào tạo, bồi dưỡng nào?

Khoa khuyến nông và PTNT có những chương trình đào tạo, bồi dưỡng nào?

Email In PDF.

Những chương trình đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu của Khoa khuyến nông và PTNT dựa trên yêu cầu của địa phương hay dựán mà hình thành các khóa tập huấn dài ngày hoặc ngắn ngày. Tùy theo mục đích, yêu cầu đào tạo bồi dưỡng của đối tác mà khoa khuyến nông chọn lựa các chuyên đề phù hợp để hình thành  một khóa tập huấn (chương trình bồi dưỡng).

Sau đây là những chuyên đề mà khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn có thể đảm nhiệm trong các khóa tập húân .

 • Khuyến nông và hệ thống khuyến nông
 • Các nguyên lý và phương pháp khuyến nông
 • Kỹ năng viết tin, bài khuyến nông
 • Kỹ năng viết báo cáo khuyến nông
 • Phát triển kỹ thuật có sự tham gia
 • Phương pháp tập huấn khuyến nông có sự tham gia
 • Phương pháp tập huấn khuyến nông tại hiện trường
 • Tâm lý truyền thông
 • Lập kế hoạch khuyến nông có sự tham gia
 • Giám sát và đánh giá hoạt động khuyến nông có sự tham gia
 • Thông tin thị trường và khuyến nông
 • Nông nghiệp công nghệ cao
 • Khuyến lâm
 • Khuyến ngư
 • Lý luận và thực tiễn về phát triển nông thôn bền vững
 • Định hướng và chiến lược triển nông thôn
 • Các chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn hiện hành
 • Nguyên lý phát triển nông thôn
 • Đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân
 • Quản lý các dự án phát triển nông thôn
 • Quản lý tài nguyên và môi trường nông thôn
 • Phát triển cộng đồng
 • Kỹ năng truyền thông trong cộng đồng
 • Giới và phát triển
 • Hình thành và phát triển các nhóm liên kết
 • Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo
 • Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp tại nông thôn
 • Bố trí dân cư
 • Luật hợp tác xã và các văn bản liên quan
 • Phương pháp đánh giá nhu cầu thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác
 • Kỹ năng vận động thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác
 • Kỹ năng xây dựng dự án phát triển hợp tác xã có sự tham gia
 • Phát triển hợp tác xã bền vững
 • Bản chất của hợp tác xã kiểu mới
 • Các nguyên lý của hợp tác xã
 • Quy trình thành lập hợp tác xã
 • Các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác

Một vài chương trình đã được khóa khuyến nông và Phát triển nông thôn thiết kế và đảm nhận

 

Tin mới nhất