23:58:38 29-09-2023
Trang chủ Hỏi đáp Quản trị Nhiệm vụ chủ yếu của CMARD2 là gì?

Nhiệm vụ chủ yếu của CMARD2 là gì?

Email In PDF.

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II là đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, được thành lập vào năm 1982, nhiệm vụ chủ yếu hiện nay là:

  1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức quản lý sản xuất kinh doanh, khuyến nông, quản lý tài nguyên thiên nhiên môi trường cho các cơ sở của ngành Nông nghiêp và Phát triển nông thôn: Cán bộ quản lý, công chức, viên chức của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cán bộ quản lý kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp (bao gồm cả HTX và trang trại) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cán bộ khuyến nông và phát triển nông thôn các cấp.
  2. Nghiên cứu khoa học: các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh doanh và kinh tế xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn.
  3. Tư vấn, chuyển giao công nghệ quản lý cho các loại hình doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các tổ chức khuyến nông.
  4. Liên kết và hợp tác với các tổ chức, cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước và ngoài nước.
 

Tin mới nhất