14:27:58 08-06-2023
Trang chủ Giới thiệu Các khoa chuyên môn Khoa Quản trị Kinh doanh

Giới thiệu chung

Email In PDF.

Năm 1994, Khoa Quản trị Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai Khoa của trường là Khoa Tổ chức quản lý và Khoa Kế toán. Từ đó đến nay, mỗi năm Khoa đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho hàng ngàn lượt học viên, đến từ các doanh nghiệp, HTX thuộc nhiều ngành và nhiều địa phương khác nhau.

Với mong muốn trở thành một trong những đơn vị đào tạo và nghiên cứu được cộng đồng doanh nghiệp tin cậy, Khoa Quản trị Doanh nghiệp luôn cập nhật những thông tin mới liên quan đến kiến thức và kỹ năng quản trị, xây dựng những chương trình đào tạo đa dạng, phong phú về nội dung, thiết thực để vận dụng, phù hợp với điều kiện tham gia của từng đối tượng học viên.

Khoa Quản trị Doanh nghiệp không những chú trọng phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo chiều rộng với việc triển khai các chương trình mới mà còn quan tâm phát triển theo chiều sâu của từng chương trình thông qua hoạt động khảo sát và tư vấn đối với các doanh nghiệp.

Nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, Khoa Quản trị Doanh nghiệp luôn nỗ lực cải tiến phương pháp giảng dạy, với mục đích không chỉ cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng mà còn làm thay đổi thái độ của người học theo hướng tích cực

Để đáp ứng chiến lược phát triển của Trường, đến năm học 2010, Khoa Quản trị Doanh nghiệp sẽ được phát triển thành 3 Khoa là : Khoa Quản trị Kinh doanh, khoa Tài chính- Kế toán và khoa Thương mại.

Khoa Quản trị Doanh nghiệp đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo ngắn hạn, dài hạn, tư vấn và cung ứng các dịch vụ nghiên cứu; đồng thời sẽ là địa chỉ đáng tin cậy cho các sinh viên yêu thích nghề quản trị, là nơi cung cấp thường xuyên cho xã hội những quản trị viên có kiến thức vững vàng, kỹ năng thuần thục và đạo đức nghề nghiệp tốt.

 

Tin mới nhất