02:41:27 02-10-2023
Trang chủ Hợp tác quốc tế Giới thiệu

Giới thiệu hợp tác quốc tế

Email In PDF.

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II luôn chú trọng việc xây dựng mối quan hệ rộng rãi với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế.

Hợp tác quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi thông tin, trao đổi những tiến bộ của khoa học quản lý và khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và quản lý, nghiên cứu khoa học.

Trong những năm gần đây, sự hợp tác này ngày càng mở rộng và giúp cho các giảng viên và cán bộ quản lý của trường có tầm nhìn toàn diện hơn, cập nhật thông tin, tiếp thu được nhiều tri thức phong phú, hiện đại về các lý luận trong quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiểu biết tốt hơn các kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chúng tôi phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện các nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, đào tạo, tập huấn, tư vấn …Đến nay, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức quốc tế như sau: Trung tâm Đào tạo cán bộ Hồ Bắc (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc); Trung tâm Searsoline (Phillipines); Trường Đại học New Brunswick (Canada), tổ chức InWent (Đức), AIT Thái Lan….

 

Tin mới nhất