15:00:59 29-09-2023
Trang chủ Nghiên cứu Giới thiệu đề tài Đề Tài Năm 2011

Đề Tài Năm 2011

Email In PDF.

Tên đề tài

Chủ trì đề tài

Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách liên kết trong sản xuất – tiêu thụ mía đường và điều ở Việt Nam, Đề tài Cấp Bộ năm 2011-2012

  TS. Bảo Trung

Nhân tố ảnh hưởng đến hiện tượng tái nghèo của các hộ đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh

  TS. Đinh Công Tiến

Nghiên cứu nhu cầu đào tạo đối với cán bộ quản lý HTX nông nghiệp khu vực Nam Bộ từ năm 2011 đến năm 2015

  TS. Nguyễn Thế Phong

Nghiên cứu chính sách và giải pháp khuyến khích, thúc đẩy sản xuất và chế biến lúa gạo chất lượng cao phục vụ xuất khẩu ở đồng bằng sông Cửu Long

           ThS. Nguyễn Trung Đông

 

Tin mới nhất