14:40:49 29-09-2023
Trang chủ Công đoàn Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Email In PDF.
Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng đến quý cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân; vui lòng tải file nội dung về xem; Trân trọng./.