08:30:10 30-03-2023
Home Hoạt động Đảng Thông báo chiêu sinh các lớp hạng ngạch động vật

Thông báo chiêu sinh các lớp hạng ngạch động vật

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo đến Quý cơ quan đơn vị cá nhân kế hoạch mở các lớp hạng ngạch động vật; Vui lòng tải file về xem nội dung.
 

Latest News