17:41:37 28-09-2022
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo đến quy cơ quan đơn vị, cá nhân kế hoạch mở lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; Vui lòng tải file về xem thông tin chi tiết
 

Latest News