20:25:18 04-08-2020
Trang chủ Công đoàn Thông báo về việc cho thuê bãi giữ xe đạp - xe máy

Thông báo về việc cho thuê bãi giữ xe đạp - xe máy

Email In PDF.

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, kính mời các tổ chức, cá nhân, đơn vị đủ năng lực, điều kiện, giấy phép kinh doanh có kinh nghiệm giữ xe trường học phù hợp môi trường giáo dục tham gia dự thầu.

* Thông báo số 59/TB-TCBQLNNII ngày 14 tháng 10 năm 2019,Về việc đấu giá cho thuê bãi giữ xe đạp- xe máy (xin tải file về tại đây)