03:42:32 04-02-2023
Home Highlights Toàn trường HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚ ĐIỀN

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚ ĐIỀN

E-mail Print PDF

Ngày 03/12/2017 tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Điền (HTX NN Phú Điền) với sự có mặt của Phó Bí Thư tỉnh Uỷ, đại diện Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp, UBND huyện, các phòng, ban, ngành huyện, Đảng ủy, UBND xã Phú Điền và Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế Hợp tác (CCD) - Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II (CMARD 2).

 

Toàn cảnh Hội nghị thành lập HTX NN Phú Điền

Tại buổi Hội nghị thành lập HTX, có 153 thành viên tham dự với số vốn đăng ký 329.500 đồng. Theo dự kiến, sẽ còn nhiều nông dân, doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tham gia vào HTX.

 

Không gian hội trường thành lập HTX NN Phú Điền

HTX NN Phú Điền ra đời sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc sản xuất sạch, an toàn, tăng năng suất và chất lượng, đạt hiệu quả kinh tế, nhất là sản xuất theo chuỗi giúp bảo đảm được sản phẩm đầu ra.

Để đạt được kết quả trên, UBND huyện Tháp Mười đã ký hợp đồng với CCD nhằm hỗ trợ thành lập HTX NN Phú Điền theo đúng bản chất của HTX kiểu mới. Theo thỏa thuận của hợp đồng, CCD thực hiện các công việc sau: khảo sát thực tế tình hình kinh tế - xã hội xã Phú Điền; phác thảo phương án kinh doanh; tư vấn thành lập và tập huấn Ban vận động thành lập HTX và Ban sáng lập HTX; tổ chức tuyên truyền vận động (làm mẫu); xây dựng điều lệ; quy chế làm việc; kiểm tra và tổ chức huấn luyện cho ban quản lý HTX nhằm nâng cao kỹ năng quản lý và điều hành… 

 

Thành viên của HTX NN Phú Điền tập trung đọc Điều lệ

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế Hợp tác (CCD) thành lập vào tháng 7/2015, Theo định hướng, CCD sẽ phấn đấu trở thành một tổ chức hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác-hợp tác xã.

Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương (Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế Hợp tác) 

 

Latest News