00:02:10 30-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Trái phiếu bảo kê bằng thế chấp

Trái phiếu bảo kê bằng thế chấp

Email In PDF.

Trái phiếu bảo kê bằng thế chấp (collateral trust bonds): Là loại trái phiếu dài hạn được các công ty phát hành để huy động tài chính và  dùng các cổ phần của các công ty khác mà công ty đó đang sở hữu để thế chấp, thay vì thế chấp bằng tài sản hữu hình. Đa số loại này được các "holdings", đang nắm và chi phối cổ phần các công ty con, phát hành để vay mượn bằng chính lợi thế về lượng cổ phần mà họ đang có trong tay đó

 

Tin mới nhất