08:26:58 28-10-2021
Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Hội thảo Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng lợi thế cạnh tranh

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng lợi thế cạnh tranh

Email In PDF.

ThS. Phạm Thị Phương Loan

Sự phát triển của khoa học công nghệ, chu kỳ sống của sản phẩm và dịch vụ ngắn lại, sự cạnh tranh toàn cầu đã đòi hỏi nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng phải xác lập và duy trì lợi thế cạnh tranh. Đối với công ty, lợi thế cạnh tranh dựa trên ba nền tảng: chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giá cả và thời gian giao hàng (Saner, 2001). Xem tiếp theo đường link.
 

Tin mới nhất