15:06:49 29-09-2023
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương

E-mail Print PDF
Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn trân trọng thông báo đến quý cơ quan đơn vị, cá nhân; Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng đối với  lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương; vui lòng tải file nội dung tại đây, Trân trọng./.
 

Latest News