14:14:12 29-09-2023
Trang chủ Công đoàn Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Email In PDF.
Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng, các đon vị cá nhân có nhu cầu vui long tải file nội dung về xem; Trân trọng./.