00:20:18 30-09-2023
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo chiêu sinh lớp bồi dương ngạch chuyên viên chính và tương đương

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dương ngạch chuyên viên chính và tương đương

E-mail Print PDF

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo đến quý công quan đơn vị, cá nhân có nhu cầu học lớp bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương; vui lòng tải file về xem nội dung thông tin; Trân trọng./.

 

Latest News