23:17:34 29-09-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Thông báo kết quả xét tuyển viên chức (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức của Trường năm 2022

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức của Trường năm 2022

Email In PDF.
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thống báo kết quả xét tuyển viên chức  (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức của Trường năm 2022 như sau; vui lòng tải file nội dung thông tin tại đây; Trân trọng./.
 

Tin mới nhất