23:10:45 29-09-2023
Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Hội thảo Hội thảo Khoa học “Lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị tại các Trường Cán bộ thuộc Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương”

Hội thảo Khoa học “Lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị tại các Trường Cán bộ thuộc Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương”

Email In PDF.

Ngày 25/7/2022, tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II, Cụm thi đua số 8 khối các Trường Cán bộ thuộc bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động giảng dạy trung cấp lý luận chính trị”. Tham dự Hội thảo có TS. Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ các Trường Chính trị, cùng đại diện lãnh đạo các Trường Cán bộ thuộc bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

 

(Ảnh Đại biểu các Trường Cán bộ, thuộc Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung Ương tham dự Hội thảo Khoa học)

 

Các tham luận, trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau đây:

- Khẳng định tính đúng đắn và cần thiết của việc lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nói chung và chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị nói riêng.

- Cần nhận diện đúng các âm mưu chống phá, xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch.

- Việc lồng ghép cần được thực hiện ở tất cả các bài giảng, các lĩnh vực, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau, không chỉ giới hạn trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, vì việc chống phá, xuyên tạc diễn ra ở tất cả các lĩnh vực.

- Năng lực của giảng viên sẽ quyết định chất lượng của việc lồng ghép. Do vậy, cần nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tự học tập nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, cũng như tham gia các khoá học đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động viết bài báo khoa học, tham gia thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Việc lồng ghép phải linh hoạt, phù hợp với nội dung chương trình, giảng viên, học viên, đồng thời phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, nhất quán ở các cơ sở đào tạo.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với các đơn vị giảng dạy và giảng viên ở tất các khâu của quá trình đào tạo.

- Cần tăng cường phối hợp và có sự hỗ trợ của cơ quan an ninh, cơ quan bảo vệ tư tưởng, văn hoá của Đảng, Nhà nước.

 

(Hình ảnh đại biểu các đơn vị tham gia tham luận tại buổi Hội thảo Khoa học)

 

 

Hội thảo cũng thống nhất đề xuất kiến nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp, hỗ trợ các Trường trong việc cung cấp thông tin, tổ chức các khoá bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo khoa học liên quan đến nội dung của Hội thảo.   

 

Tin mới nhất