15:33:21 15-08-2020
Trang chủ Hoạt động Đảng Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Email In PDF.
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, kính mời các tổ chức, đơn vị đủ năng lực, điều kiện tham gia dự thầu mặt hàng cụ thể: (Xin tải file về)
 

Tin mới nhất